Konvėjeris su nukreipimu maisto gaminiams

Pagal kliento techninį projektą pagamintas konvėjeris skirtas maisto produktams transportuoti ir nukreipti į kitas gamybines operacijas.