Kaištelių įspaudimo presas

Pagaminome kaištelių įspaudimo presus, skirtus palengvinti gaminių surinkimo operaciją.