Produktion av teknisk utrustning

Produktion av icke-standardiserad utrustning för olika branscher och montering enligt kunders ritningar

Vi hjälper våra kunder i olika branscher att utföra projekt för metallkonstruktion och teknisk utrustning av olika komplexitet.

Vi tillhandahåller följande tjänster för teknisk utrustning:

Varje uppgift utförs efter att vi fördjupat oss i våra kunders behov. Vi tillämpar de mest effektiva tillverknings- och tekniklösningarna i enlighet med varje enskild order med hänsyn till pris och tidsschema. Efter professionell utvärdering av kundens ritning, så utför vi även de mest komplexa projekten med flexibilitet.