Platta av aluminium för projekt för tillverkning av teknisk utrustning