Underentreprenad

Det är omöjligt att ha alla tekniska lösningar under ett tak. Därför, i nära samarbete med erfarna tillverkare, ingenjörer och andra metallbearbetningsföretag, utför vi en del av den tekniska verksamheten som är nödvändig för ett fullständigt genomförande av kundens projekt på underentreprenadbasis. Våra partners är företag med vilka vi har en stark samarbetsrelation i många år. Genom att arbeta tillsammans kan vi implementera icke-standardiserade kundbeställningar från ritningen till slutprodukten, vilket säkerställer högsta kvalitet i varje tillverkningsstadium.

Vi erbjuder följande underentreprenadtjänster:

• Skärning med gas
• Beläggning
• Vikning